Choose another country or region to see content specific to your location.

Privacy Policy

Privacy Policy

Zewnętrzna Polityka Prywatności: 2018

Firma (H K Wentworth Ltd. Electrolube i AF International) zobowiązała się do przestrzegania następujących zasad :

 • Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna; chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo ze sposobem, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe.
 • Spełnienie wszystkich mających zastosowanie wymagań dotyczących poufności, prawdziwości i dostępności informacji zgodnie z RODO: 2018.
 • Informacje, które Państwo nam podają (takie jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy itp.) są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.
 • Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych.
 • Możemy wykorzystywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako firmy.
 • Jeśli są Państwo klientem, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres trwania stosunku umownego z nami i nie przechowujemy danych osobowych w formacie umożliwiającym identyfikację osób, których dotyczą, dłużej niż jest to konieczne.
 • Mają Państwo szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. W odniesieniu do niektórych praw możemy poprosić Państwa o informacje w celu potwierdzenia tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, w celu pomocy w wyszukiwaniu danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo poprosić o kopię informacji, które posiadamy na Państwa temat, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@hkw.co.uk lub pisząc do nas na adres: Ashby Park, Coalfield Way, Ashby de la Zouch, Leicestershire LE65 1JR.
 • Jeśli uważają Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze wysłanie do nas pisma lub wiadomości pocztą elektroniczną. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się nieprawdziwe.
 • Nie przechowujemy danych osobowych w formacie umożliwiającym identyfikację osób, których dotyczą, dłużej niż jest to konieczne.
 • Nie możemy dostarczyć Państwu kopii Państwa danych osobowych, jeśli informacje te dotyczą innych osób lub jeśli mamy inny prawnie uzasadniony powód do ich nieudostępnienia
 • W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów poprzez wysłanie do nas wiadomości pocztą elektroniczną lub pisma pocztą tradycyjną na adres podany na końcu niniejszych zasad. O ile nie ma powodu, dla którego prawo zezwala nam na dłuższe wykorzystywanie Państwa danych osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę.
 • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Information Commissioner’s Office [Biuro Komisarza ds. Informacji ] (ICO), jeśli są Państwo zaniepokojeni sposobem, w jaki przetwarzamy lub przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe.
 • Organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę dostarczonych przez Państwa, a zarządzanych przez nas danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.
 • W przypadku, gdy podaliśmy Państwu (lub Państwo sobie wybrali) hasło umożliwiające dostęp do konta, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy nie udostępniać swojego hasła nikomu.
 • Nie używamy wtyczek do mediów społecznościowych ani linków do innych stron internetowych.
 • Pliki cookie będziemy używać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.
 • Możemy również wysyłać Państwu marketing bezpośredni w odniesieniu do odpowiednich produktów i usług. Elektroniczny marketing bezpośredni będzie wysyłany tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie lub (jeśli jest to dozwolone), jeśli otrzymali Państwo możliwość rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania elektronicznego marketingu bezpośredniego, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim komunikacie.
 • Jeśli zdecydują się Państwo na otrzymywanie aktualizacji informacji marketingowych, będą Państwo otrzymywać informacje marketingowe za pośrednictwem preferowanych przez siebie metod komunikacji, zgodnie z podanymi przez siebie zaleceniami. Takie informacje marketingowe będą pochodzić bezpośrednio od nas.
 • Od czasu do czasu możemy udostępniać Państwa dane wybranym / zaufanym partnerom, takim jak dystrybutorzy, w celach związanych z informacją marketingową.
 • Od czasu do czasu możemy poprosić Państwa o odnowienie swoich preferencji marketingowych prosząc o potwierdzenie, że wyrażają Państwo zgodę na dalsze otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

Od pracowników oczekujemy:

 • pomocy i współpracy w celu zapewnienia stosowania i przestrzegania niniejszej polityki.
 • aktywnego udziału w przestrzeganiu zasad firmy w celu osiągnięcia celów i rezultatów tej polityki.