Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Zmywanie zanieczyszczeń

  • Usuwanie topnika
  • Odtłuszczanie metali
  • Palne & Niepalne
  • Luzem & Aerozole
  • Wodne & Rozpuszczalnikowe

Czyszczenie jest istotnym etapem w procesie produkcji elektroniki i jest stosowane od wielu lat w celu usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia te stanowią topniki, pozostałości lutów i klejów oraz inne jak kurz i drobne odpadki pochodzące z różnych etapów wytwarzania płytek PCB.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Celem czyszczenia, zwłaszcza w szybko rozwijającym się przemyśle elektronicznym, jest istotne wydłużenie żywotności płytek PCB poprzez zapewnienie dobrej oporności powierzchniowej i zapobieganie upływom prądu skutkujących awariami płytek. Na rozwijającym się rynku nowoczesnej elektroniki i zwiększjącej się miniaturyzacji wyrobów wymogi dotyczące wysokiej ich jakości i niezawodności są większe niz kiedykolwiek. Dobra izolacja elektryczna oraz adhezja lakierów i żywic hermetyzujących jest uzależniona od czystości płytek.

Czyszczenie wymagane jest na wielu etapach produkcji; przed stosowaniem szablonów i lutowaniem, po stosowaniu szablonów w celu usunięcia nadmiaru pasty/kleju i po lutowaniu w celu usuniecia pozostałości topnika i nadmiaru lutu.

Obecnie wielu producentów przestawia się na procesy tzw. "non clean", sugerujące jakoby czyszczenie po lutowaniu nie byłoby już wymagane. W procesie "no clean" zawartość części stałych w topnikach jest niższa niż w topnikach tradycyjnych, jednakże zawierają one ciągle kalafonię i aktywatory. Takie pozostałości wraz z innymi zanieczyszczeniami, nagromadzonymi w związku z brakiem etapu czyszczenia, mogłyby powodować problemy z adhezją i pogarszać efekt ochronny lakierów i żywic zalewowych. Można zatem stwierdzić, że nawet pomimo postepów nowych technologii takich jak stosowanie topników "no clean", czyszcenie jest ciągle istotnym wieloetapowym procesem w przemyśle elektronicznym.

W końcu, proces czyszczenia jest wymagany w celu usunięcia lakierów i klejów w czynnościach naprawczych przy czyszczeniu pojedyńczych elementów i konserwacji linii produkcyjnych.

Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Safewash - czyszczenie wodne

SWAS - Wodny środek do mycia mocno zabrudzonych płytek elektronicznych

SWAS
Wodny środek do mycia mocno zabrudzonych płytek elektronicznych

5 Litrów - 25 Litrów - 200 Litrów

Kod produktu: SWAS05L - SWAS25L - SWAS200L


Seria środków "Safewash" stanowi rozpuszczalniki na bazie wody przeznaczone do czyszczenia płytek elektronicznych i urządzeń produkcyjnych. Są to produkty wodne , niepalne, w 100% bezpieczne dla warstwy ozonowej, biodegradowalne, przeznaczone do operacji czyszczących spełniające światowe normy militarne. (ANSI-J-001B/IPC TM-650). SWAS usuwa szybko i efektywnie pozostałosci topników wszelkiego typu (RA,RMA, no-clean i rozpuszczalne w wodzie), z minimalnym zanieczyszczeniem środowiska przy użyciu tanich i dostepnych urządzeń czyszczacych. Jest idealny do usuwania uciążliwych pozostałości topników do poziomu norm militarnych. Charakteryzuje się także niezbyt przykrym zapachem i jest łatwy do spłukania.Przy używaniu formy aerozolowej może powstać problem z tworzącą sie pianą i wtedy należy zastosować alternatywne środki z serii "Safewash".


Własności podstawowe:
  • SWAS jest podobny do SWAJ, ale wykazuje większą moc czyszczącą. Usuwa pozostałości topnika także typu no-clean do poziomu norm militarnych.
  • Nieznaczny zapach, nieszkodliwy, stosowany w systemach czyszczących ultradźwiękowych czy przy natrysku pod zanurzeniem.

Karty techniczne produktu:
SWAS (tds) Ściągnij
048-SWAS-SDS817 (msds) Ściągnij