Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Zmywanie zanieczyszczeń

 • Usuwanie topnika
 • Odtłuszczanie metali
 • Palne & Niepalne
 • Luzem & Aerozole
 • Wodne & Rozpuszczalnikowe

Czyszczenie jest istotnym etapem w procesie produkcji elektroniki i jest stosowane od wielu lat w celu usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia te stanowią topniki, pozostałości lutów i klejów oraz inne jak kurz i drobne odpadki pochodzące z różnych etapów wytwarzania płytek PCB.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Celem czyszczenia, zwłaszcza w szybko rozwijającym się przemyśle elektronicznym, jest istotne wydłużenie żywotności płytek PCB poprzez zapewnienie dobrej oporności powierzchniowej i zapobieganie upływom prądu skutkujących awariami płytek. Na rozwijającym się rynku nowoczesnej elektroniki i zwiększjącej się miniaturyzacji wyrobów wymogi dotyczące wysokiej ich jakości i niezawodności są większe niz kiedykolwiek. Dobra izolacja elektryczna oraz adhezja lakierów i żywic hermetyzujących jest uzależniona od czystości płytek.

Czyszczenie wymagane jest na wielu etapach produkcji; przed stosowaniem szablonów i lutowaniem, po stosowaniu szablonów w celu usunięcia nadmiaru pasty/kleju i po lutowaniu w celu usuniecia pozostałości topnika i nadmiaru lutu.

Obecnie wielu producentów przestawia się na procesy tzw. "non clean", sugerujące jakoby czyszczenie po lutowaniu nie byłoby już wymagane. W procesie "no clean" zawartość części stałych w topnikach jest niższa niż w topnikach tradycyjnych, jednakże zawierają one ciągle kalafonię i aktywatory. Takie pozostałości wraz z innymi zanieczyszczeniami, nagromadzonymi w związku z brakiem etapu czyszczenia, mogłyby powodować problemy z adhezją i pogarszać efekt ochronny lakierów i żywic zalewowych. Można zatem stwierdzić, że nawet pomimo postepów nowych technologii takich jak stosowanie topników "no clean", czyszcenie jest ciągle istotnym wieloetapowym procesem w przemyśle elektronicznym.

W końcu, proces czyszczenia jest wymagany w celu usunięcia lakierów i klejów w czynnościach naprawczych przy czyszczeniu pojedyńczych elementów i konserwacji linii produkcyjnych.

Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Safewash - czyszczenie wodne

SWMN / SWMP - Środek do mycia i odtłuszczania części mechanicznych

SWMN / SWMP
Środek do mycia i odtłuszczania części mechanicznych

25 Litrów - 200 Litrów

Kod produktu: SWMN25L - SWMN200L - SWMP25L - SWMP200L


Środek do mycia i odtłuszczania części mechanicznych SWMN jest niepalnym produktem na bazie wody, który może być stosowany poprzez natrysk, zanurzenie, pędzlowanie i w systemach czyszczących. Usuwa całkowicie brud i smary usprawniając pracę maszyn. Zastepuje toksyczne i szkodliwe rozpuszczalniki w innych odtłuszczaczach występujace powszechnie na rynku.Jest dostępny w stężeniach odpowiednich do natychmiastowego stosowania bez rozcieńczania i bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych i gum. Również wrazliwe metale mogą być nim czyszczone przy niezbyt częstym stosowaniu. To samo dotyczy wersji SWMP, która jest przeznaczona do usuwania bardzo uciążliwych zanieczyszczeń z powierzchni odpornych na alkalia.


Własności podstawowe:
 • Przeznaczony do mycia i odtłuszczania części mechanicznych .
 • Może być stosowany poprzez natrysk, zanurzenie, pędzlowanie i w systemach czyszczących.
 • Usuwa całkowicie brud i smary.
 • Nieszkodliwy o nieznacznym zapachu.
 • Doskonała kompatybilność z różnymi materiałami.
 • Wersja SWMP jest przeznaczona do usuwania bardzo uciążliwych zanieczyszczeń

Karty techniczne produktu:
SWMN (tds) Ściągnij
SWMP (tds) Ściągnij
048SWMN (msds) Ściągnij
048SWMP (msds) Ściągnij