Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Rozwiązania dla konserwacji, napraw i remontów

 • Strzykawki, butelki z rozpylaczem, tubki, aerozole, ściereczki, pisaki
 • Sprężone powietrze i zamrażacze w aerozolu
 • Środki czyszczące i ścierki
 • Smary i oleje
 • Żywice zalewowe i lakiery ochronne
 • Produkty do konserwacji i napraw
 • Farby i powłoki galwaniczne w aerozolu

"Electrolube" wytwarza cały szereg środków konserwujących dla uzupełnienia głównej grupy produktów. Są one dostarczane w wygodnych opakowaniach i zaspokajają najróżniejsze wymogi producentów urządzeń i poddostawców.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Specyficzne produkty z tego zakresu obejmują:

 • Sprężone powietrze – dla usuwania kurzu i trudno dostepnego brudu. Można go używać także do przyspieszania wysychania wody i rozpuszczalników.
 • Zamrazacze w aerozolu – Zamrazacze w aerozolu
 • Ogólna konserwacja – środki do czyszczenia trudnych powierzchni, kleje cyjanoakrylowe, plomby ruchomych części i środki czyszcząco-smarujące do kontaktów
 • Konserwacja urządzeń przemysłowych – farby wysokiej jakości, powłoki galwaniczne w aerozolu, pianki poliuretanowe, smary i środki do usuwania graffiti.

"Electrolube" oferuje pełne rozwiązania dla mechaników samochodowych i inżynierów serwisowych. Produkty są dostarczane w różnych opakowaniach w zależności od zastosownia np.aerozolach, butelkach z rozpylaczem, strzykawkach, tubach, pisakach, saszetkach i małych puszkach.

Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Sprężone powietrze w aerozolu

EADH - Sprężone powietrze z niskim wskaźnikiem efektu cieplarnianego

EADH
Sprężone powietrze z niskim wskaźnikiem efektu cieplarnianego

200ml

Kod produktu: EADH200D


Sprężone powietrze w aerozolu jest przeznaczone do bezpiecznego usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z bardzo delikatnych lub niedostępnych miejsc w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.


Własności podstawowe:
 • Obojętny, czysty, sprężony gaz do usuwania kurzu.
 • Nieszkodliwy dla środowiska, fluorowany gaz pędny o niskiej wartości GWP.
 • Bezpieczny dla elektrycznych i elektronicznych urządzeń.
 • Nie palny.

Karty techniczne produktu:
EADH (tds) Ściągnij
048EADH (msds) Ściągnij