Choose another country or region to see content specific to your location.

Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Rozwiązania dla konserwacji, napraw i remontów

 • Strzykawki, butelki z rozpylaczem, tubki, aerozole, ściereczki, pisaki
 • Sprężone powietrze i zamrażacze w aerozolu
 • Środki czyszczące i ścierki
 • Smary i oleje
 • Żywice zalewowe i lakiery ochronne
 • Produkty do konserwacji i napraw
 • Farby i powłoki galwaniczne w aerozolu

"Electrolube" wytwarza cały szereg środków konserwujących dla uzupełnienia głównej grupy produktów. Są one dostarczane w wygodnych opakowaniach i zaspokajają najróżniejsze wymogi producentów urządzeń i poddostawców.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Specyficzne produkty z tego zakresu obejmują:

 • Sprężone powietrze – dla usuwania kurzu i trudno dostepnego brudu. Można go używać także do przyspieszania wysychania wody i rozpuszczalników.
 • Zamrazacze w aerozolu – Zamrazacze w aerozolu
 • Ogólna konserwacja – środki do czyszczenia trudnych powierzchni, kleje cyjanoakrylowe, plomby ruchomych części i środki czyszcząco-smarujące do kontaktów
 • Konserwacja urządzeń przemysłowych – farby wysokiej jakości, powłoki galwaniczne w aerozolu, pianki poliuretanowe, smary i środki do usuwania graffiti.

"Electrolube" oferuje pełne rozwiązania dla mechaników samochodowych i inżynierów serwisowych. Produkty są dostarczane w różnych opakowaniach w zależności od zastosownia np.aerozolach, butelkach z rozpylaczem, strzykawkach, tubach, pisakach, saszetkach i małych puszkach.

Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Prototypy i środki naprawcze

SMA - Szybkowiążący klej do elementów SMD

SMA
Szybkowiążący klej do elementów SMD

10ml strzykawka - 310ml

Kod produktu: SMA10SL - SMA310ML


Klej SMD jest jednoskładnikowym, utwardzanym na gorąco klejem tiksotropowym.Siła wiązania już w początkowej fazie żelowania pozwala utrzymywać elementy bez zmiany pozycji. Szybki cykl żelowania oraz średnia moc adhezji gotowego produktu.


Własności podstawowe:
 • Klej jednoskładnikowy o doskonałych własnościach mechanicznych. Odporny na rozpuszczalniki zawarte w środkach czyszczących.
 • Długotrwała stabilność po zżelowaniu.
 • Może być stosowany przy pomocy strzykawki lub urządzeń dozujących.

Karty techniczne produktu:
SMA (tds) Ściągnij
048-SMA-SDS10445 (msds) Ściągnij