Choose another country or region to see content specific to your location.

Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Rozwiązania dla konserwacji, napraw i remontów

 • Strzykawki, butelki z rozpylaczem, tubki, aerozole, ściereczki, pisaki
 • Sprężone powietrze i zamrażacze w aerozolu
 • Środki czyszczące i ścierki
 • Smary i oleje
 • Żywice zalewowe i lakiery ochronne
 • Produkty do konserwacji i napraw
 • Farby i powłoki galwaniczne w aerozolu

"Electrolube" wytwarza cały szereg środków konserwujących dla uzupełnienia głównej grupy produktów. Są one dostarczane w wygodnych opakowaniach i zaspokajają najróżniejsze wymogi producentów urządzeń i poddostawców.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Specyficzne produkty z tego zakresu obejmują:

 • Sprężone powietrze – dla usuwania kurzu i trudno dostepnego brudu. Można go używać także do przyspieszania wysychania wody i rozpuszczalników.
 • Zamrazacze w aerozolu – Zamrazacze w aerozolu
 • Ogólna konserwacja – środki do czyszczenia trudnych powierzchni, kleje cyjanoakrylowe, plomby ruchomych części i środki czyszcząco-smarujące do kontaktów
 • Konserwacja urządzeń przemysłowych – farby wysokiej jakości, powłoki galwaniczne w aerozolu, pianki poliuretanowe, smary i środki do usuwania graffiti.

"Electrolube" oferuje pełne rozwiązania dla mechaników samochodowych i inżynierów serwisowych. Produkty są dostarczane w różnych opakowaniach w zależności od zastosownia np.aerozolach, butelkach z rozpylaczem, strzykawkach, tubach, pisakach, saszetkach i małych puszkach.

Środki pomocnicze do serwisu i konserwacji

Środki smarne

SPG - Smar montażowy do plastików

SPG
Smar montażowy do plastików

35ml strzykawka - 10Kg - 20Kg

Kod produktu: SPG35SL - SPG10K - SPG20K


SPG jest syntetycznym smarem o duzej odporności na niskie temperatury i doskonałej kompatybilności z termoplastami włącznie z ABS i polwęglanami, nawet w podwyższonej temperaturze. Jest efektywnym mechanicznym smarem zarówno dla tworzyw jak i metali.


Własności podstawowe:
 • Syntetyczny smar o duzej odporności na niskie temperatury i doskonałej kompatybilności z termoplastami włącznie z ABS i polwęglanami.
 • Jest efektywnym smarem zarówno dla tworzyw jak i metali.
 • Dostępna wersja o lepszej przyczepności (SPGA).

Karty techniczne produktu:
SPG (tds) Ściągnij
048-SPG-b-SDS10579 (msds) Ściągnij