Choose another country or region to see content specific to your location.

Żywice hermetyzujące

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym

  • Certyfikat UL
  • Zalewanie/Hermetyzacja
  • Uszczelnianie i zabezpieczanie
  • Łączenie kabli
  • Kolorowe i optycznie klarowne
  • Na zamówienie i z magazynu

Zadaniem systemów żywicznych jest ochrona i izolacja płytek oraz elementów elektronicznych przed zagrożeniami środowiskowymi takich jak; wilgoć, wibracje, szoki termiczne oraz ogólne zanieczyszczenia. Poprzez hermetyzację całego urządzenia, żywice tworzą barierę ochronną przed ekstemalnymi warunkami zewnętrznymi.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Żywice zalewowe stanowią także doskonałą ochronę mechaniczną. Stopień zabezpieczenia zwiększa się wraz z ilością żywicy otaczajacej chroniony element. Ilość wymaganej żywicy jest różna w każdym przypadku, zawsze jednak pokrywają podłoże lepiej niż wszelkie lakiery zabezpieczające.

Żywice zalewowe są zwykle systemamy dwuskładnikowymi, które po zmieszaniu tworzą w pełni zżelowany materiał bez produktów ubocznych. W przypadku jeżeli warunki zewnętrzne nie są zbyt trudne, "Electrolube" oferuje pełną gamę lakierów zabezpieczających stanowiących wystarczającą ochronę w wilgotnym i korozyjnym środowisku oraz łatwych w uzyciu. Lakiery minimalizują także ciężar płytek PCB.

Żywice hermetyzujące

Epoksydy

ER1450 - Szybkożelująca żywica epoksydowa o niskiej lepkości

ER1450
Szybkożelująca żywica epoksydowa o niskiej lepkości

250g - 5KG

Kod produktu: ER1450RP250G - ER1450K5K


Jest to żywica szybko wiążąca o niskiej lepkości. Zżelowany produkt jest wytrzymały mechanicznie i posiada dobrą przyczepność do wielu materiałów. Może być dostarczana luzem lub w opakowaniach i gotowych do użytku zestawach.


Własności podstawowe:
  • Dobra odporność na wodę i własności elektryczne, doskonałe własności adhezyjne.
  • Bardzo niska lepkość.

Karty techniczne produktu:
ER1450 (tds) Ściągnij
048ER1451A (msds) Ściągnij
048ER1451B (msds) Ściągnij