Choose another country or region to see content specific to your location.

Żywice hermetyzujące

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym

  • Certyfikat UL
  • Zalewanie/Hermetyzacja
  • Uszczelnianie i zabezpieczanie
  • Łączenie kabli
  • Kolorowe i optycznie klarowne
  • Na zamówienie i z magazynu

Zadaniem systemów żywicznych jest ochrona i izolacja płytek oraz elementów elektronicznych przed zagrożeniami środowiskowymi takich jak; wilgoć, wibracje, szoki termiczne oraz ogólne zanieczyszczenia. Poprzez hermetyzację całego urządzenia, żywice tworzą barierę ochronną przed ekstemalnymi warunkami zewnętrznymi.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Żywice zalewowe stanowią także doskonałą ochronę mechaniczną. Stopień zabezpieczenia zwiększa się wraz z ilością żywicy otaczajacej chroniony element. Ilość wymaganej żywicy jest różna w każdym przypadku, zawsze jednak pokrywają podłoże lepiej niż wszelkie lakiery zabezpieczające.

Żywice zalewowe są zwykle systemamy dwuskładnikowymi, które po zmieszaniu tworzą w pełni zżelowany materiał bez produktów ubocznych. W przypadku jeżeli warunki zewnętrzne nie są zbyt trudne, "Electrolube" oferuje pełną gamę lakierów zabezpieczających stanowiących wystarczającą ochronę w wilgotnym i korozyjnym środowisku oraz łatwych w uzyciu. Lakiery minimalizują także ciężar płytek PCB.

Żywice hermetyzujące

Epoksydy

ER2218 - Niepalna żywica epoksydowa o małej lepkości

ER2218
Niepalna żywica epoksydowa o małej lepkości

250g żywicy - 5kg

Kod produktu: ER2218RP250G - ER2218K5K


ER2218 jest niepalną, dwuskładnikową żywicą do zalewania i hermatyzacji o niskiej lepkości. Jest przeznaczona w szczególności do użytku przy aplikacjach wymagających pieców lutowniczych z uwagi na swoją stabilność w wysokich temperaturach. Utwardzacz nie zawiera DDM i innych amin aromatycznych a wypełniacze opóźniające palenie stanowią bezchlorowcowe związki typu "clean", co wiąże się z niską toksycznością oparów i niską emisją spalin.


Własności podstawowe:
  • Niska lepkość.
  • Samogasnący, certyfikat UL V-0.
  • Doskonała stabilność w wysokiej temperaturze. Idealny do aplikacji podlegających cyklom termicznym lub ekstremalnym temperaturom w krótkim okresie czasu.

Karty techniczne produktu:
ER2218 (tds) Ściągnij
048-ER2218B-SDS731 (msds) Ściągnij
048ER2218A (msds) Ściągnij
048ER2218B (msds) Ściągnij