Choose another country or region to see content specific to your location.

Żywice hermetyzujące

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym

  • Certyfikat UL
  • Zalewanie/Hermetyzacja
  • Uszczelnianie i zabezpieczanie
  • Łączenie kabli
  • Kolorowe i optycznie klarowne
  • Na zamówienie i z magazynu

Zadaniem systemów żywicznych jest ochrona i izolacja płytek oraz elementów elektronicznych przed zagrożeniami środowiskowymi takich jak; wilgoć, wibracje, szoki termiczne oraz ogólne zanieczyszczenia. Poprzez hermetyzację całego urządzenia, żywice tworzą barierę ochronną przed ekstemalnymi warunkami zewnętrznymi.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Żywice zalewowe stanowią także doskonałą ochronę mechaniczną. Stopień zabezpieczenia zwiększa się wraz z ilością żywicy otaczajacej chroniony element. Ilość wymaganej żywicy jest różna w każdym przypadku, zawsze jednak pokrywają podłoże lepiej niż wszelkie lakiery zabezpieczające.

Żywice zalewowe są zwykle systemamy dwuskładnikowymi, które po zmieszaniu tworzą w pełni zżelowany materiał bez produktów ubocznych. W przypadku jeżeli warunki zewnętrzne nie są zbyt trudne, "Electrolube" oferuje pełną gamę lakierów zabezpieczających stanowiących wystarczającą ochronę w wilgotnym i korozyjnym środowisku oraz łatwych w uzyciu. Lakiery minimalizują także ciężar płytek PCB.

Żywice hermetyzujące

Zmywacze do żywic

OP9020 - Środek do usuwania nie zżelowanych żywic epoksydowych i poliuretanowych z części mechanicznych

OP9020
Środek do usuwania nie zżelowanych żywic epoksydowych i poliuretanowych z części mechanicznych

Kod produktu: OP9020B5L - 5L


OP9020 jest specjalnym rozpuszczalnikiem do usuwania nie zżelowanych żywic poliuretanowych i epoksydowych z powierzchni urządzeń.


Własności podstawowe:
  • Rozpuszczalnikowy środek czyszczący do konserwacji urządzeń.
  • Usuwa niezżelowane żywice epoksydowe i poliuretanowe. Szybko parujący.
  • Nie zawiera chlorku metylenu.

Karty techniczne produktu:
OP9020 (tds) Ściągnij
048OP9020 (msds) Ściągnij