Choose another country or region to see content specific to your location.

Żywice hermetyzujące

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym

  • Certyfikat UL
  • Zalewanie/Hermetyzacja
  • Uszczelnianie i zabezpieczanie
  • Łączenie kabli
  • Kolorowe i optycznie klarowne
  • Na zamówienie i z magazynu

Zadaniem systemów żywicznych jest ochrona i izolacja płytek oraz elementów elektronicznych przed zagrożeniami środowiskowymi takich jak; wilgoć, wibracje, szoki termiczne oraz ogólne zanieczyszczenia. Poprzez hermetyzację całego urządzenia, żywice tworzą barierę ochronną przed ekstemalnymi warunkami zewnętrznymi.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Żywice zalewowe stanowią także doskonałą ochronę mechaniczną. Stopień zabezpieczenia zwiększa się wraz z ilością żywicy otaczajacej chroniony element. Ilość wymaganej żywicy jest różna w każdym przypadku, zawsze jednak pokrywają podłoże lepiej niż wszelkie lakiery zabezpieczające.

Żywice zalewowe są zwykle systemamy dwuskładnikowymi, które po zmieszaniu tworzą w pełni zżelowany materiał bez produktów ubocznych. W przypadku jeżeli warunki zewnętrzne nie są zbyt trudne, "Electrolube" oferuje pełną gamę lakierów zabezpieczających stanowiących wystarczającą ochronę w wilgotnym i korozyjnym środowisku oraz łatwych w uzyciu. Lakiery minimalizują także ciężar płytek PCB.

Żywice hermetyzujące

Poliuretany

UR5041 - Czarna zywica poliuretanowa odporna na wodę morską

UR5041
Czarna zywica poliuretanowa odporna na wodę morską

250g - 1KG - 5KG - 25KG

Kod produktu: UR5041RP250G - UR5041K1K - UR5041K5K - UR5041K25K


UR5041 jest systemem żywicznym szczególnie wysokiej jakości o dużej odporności na wodę morską i niskiej absorpcji wody.


Własności podstawowe:
  • Doskonała odporność na wodę morską.
  • Duża wytrzymałość na zerwanie i dobra adhezja do większości materiałów.
  • Własności utrzymywane do temperatury -60st.C.

Karty techniczne produktu:
UR5041 (tds) Ściągnij
048UR5041A (msds) Ściągnij
048UR5041B (msds) Ściągnij