Choose another country or region to see content specific to your location.

Żywice hermetyzujące

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiskowym

 • Certyfikat UL
 • Zalewanie/Hermetyzacja
 • Uszczelnianie i zabezpieczanie
 • Łączenie kabli
 • Kolorowe i optycznie klarowne
 • Na zamówienie i z magazynu

Zadaniem systemów żywicznych jest ochrona i izolacja płytek oraz elementów elektronicznych przed zagrożeniami środowiskowymi takich jak; wilgoć, wibracje, szoki termiczne oraz ogólne zanieczyszczenia. Poprzez hermetyzację całego urządzenia, żywice tworzą barierę ochronną przed ekstemalnymi warunkami zewnętrznymi.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Żywice zalewowe stanowią także doskonałą ochronę mechaniczną. Stopień zabezpieczenia zwiększa się wraz z ilością żywicy otaczajacej chroniony element. Ilość wymaganej żywicy jest różna w każdym przypadku, zawsze jednak pokrywają podłoże lepiej niż wszelkie lakiery zabezpieczające.

Żywice zalewowe są zwykle systemamy dwuskładnikowymi, które po zmieszaniu tworzą w pełni zżelowany materiał bez produktów ubocznych. W przypadku jeżeli warunki zewnętrzne nie są zbyt trudne, "Electrolube" oferuje pełną gamę lakierów zabezpieczających stanowiących wystarczającą ochronę w wilgotnym i korozyjnym środowisku oraz łatwych w uzyciu. Lakiery minimalizują także ciężar płytek PCB.

Żywice hermetyzujące

Poliuretany

UR5048 - Łatwo-usuwalna żywica poliuretanowa

UR5048
Łatwo-usuwalna żywica poliuretanowa

250g - 5KG

Kod produktu: UR5048RP250G - UR5048K5K


U5048 jest klarowno-bursztynową, elastyczną żywicą do zalewania, która dzięki swoim własnościom mechanicznym (łatwa "wydłubywalność") umożliwia usuwanie zżelowanego produktu z uszkodzonych miejsc. Przezroczystość materiału zezwala na zlokalizowanie defektu bez zrywania całego materiału.


Własności podstawowe:
 • Niska lepkość i bardzo mała twardość.
 • Przezroczystość umożliwia szybkie zlokalizowanie defektów.
 • Niskie naprężenia przy żelowaniu.
 • Idealny do zabezpieczania delikatnych elementów przed szokiem mechanicznym i termicznym.

Karty techniczne produktu:
UR5048 (tds) Ściągnij
048-UR5048A-SDS568 (msds) Ściągnij
048-UR5048B-SDS571 (msds) Ściągnij