Choose another country or region to see content specific to your location.

Kontrola termiczna

Odprowadzanie nadmiaru ciepła

  • Pasty bezsilikonowe
  • Pasty silikonowe
  • Kauczuki RTV i kleje
  • Żywice zalewowe
  • 0,9 do 3,4W/mK

Niektóre urządzenia elektroniczne mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła. Nieskuteczne odprowadzanie tego ciepła z grzejących się elementów i urządzeń może skutkować awariami i zmniejszać czas eksploatacji urządzeń.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Zgodnie z prawem Newton'a szybkość odpływu ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatury pomiędzy nagrzanym ciałem i jego otoczeniem. Dlatego, gdy temperatura elementu wzrasta i osiąga stan równowagi, szybkość strat ciepła w jednostce czasu jest równa ilości ciepła wytwarzanego przez ten element. Temperatura taka może być jednak wystarczajaco wysoka aby znacznie skrócić czas życia elementu a nawet doprowadzić do awarii. W takich przypadkach powinny zostać przedsięwzięte środki zapobiegawcze.Ma to również zastosowanie do całego obwodu czy urządzenia zawierających grzejące się elementy.

Ciepło nagrzanego elementu jest oddawane otoczeniu poprzez jego powierzchnię. Szykość przepływu ciepła zwieksza się wraz z powierzchnią tego elementu. Małe urządzenie o mocy 10 watów osiągnie wyższą temperaturę niż inne o tej samej mocy ale z większą powierzchnią.

W celu zwiekszenia odprowadzania ciepła stosuje się radiatory czyli elementy o różnych kształtach i dużym polu powierzchni, które łączy się z częściami generującymi duże ilości energii cieplnej a tym samym zapobiega się awariom spowodowanym przegrzaniem.

Radiatory są stosowane od wielu lat i spawdziły się jako elementy bardzo efektywne, ale w celu poprawy ich działania i kontaktu z gorącym elementem obecnie stosuje się jednocześnie środki termoprzewodzące.

Powierzchnie metalu, nawet doskonale wypolerowane, posiadają pewną ilość nierówności. Z tego powodu dwie powierzchnie metalowe złączone ze sobą nigdy nie mają 100%-wego kontaktu i zawsze istnieją pomiędzy nimi szczeliny powietrzne. Materiał termoprzewodzący zapełniając te szczeliny poprawia kontakt pomiędzy stykajacymi sie powierzchniami i tym samym poprawia efektywność odprowadzania ciepła.

Zwiekszajacy się trend do miniaturyzacji produktów elektronicznych wraz ze zwiększaniem mocy tych urzadzeń spowodował, że kontrola termiczna stała się istotną częścią projektów elektronicznych co widać na przykładzie przemysłu oświetleniowego LED. Produkty termoprzewodzące stanowią ważny czynnik dla poprawy efektywnosci projektów energetycznych; np. przy ogniwach fotowoltaicznych- szczególnie wrazliwych na wysokie temperatury, połączeniach ciepłowodów ze zbiornikami wody przy wykorzystaniu energii słonecznej, elektrodach wodorowych czy generatorach energii wiatrowej.

Kontrola termiczna

Pasty bezsilikonowe

HTCPX  - Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Plus Ekstra

HTCPX
Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Plus Ekstra

700g - 25kg

Kod produktu: HTCPX700G - HTCPX25K


HTCPX zapewnia najwyższą przewodność termiczną z jednoczesnymi zaletami oleju bezsilikonowego. Wyjątkowe własności HTCPX zawdzięcza użyciu różnych, sproszkowanych tlenków metali (ceramika). Materiały te są nieprzewodzące elektrycznie, co uniemożliwia upływ prądu w przypadku kontaktu pasty z innymi zamontowanymi elementami. Produkt nie zawiera silikonów i tym samym nie migruje do kontaktów elektrycznych, co mogłoby skutkować zwiększeniem oporu kontaktów, iskrzeniem i ich większym zużyciem mechanicznym. Również problemy lutownicze powodowane przez silikony są wyeliminowane.


Własności podstawowe:
  • Doskonałe własności przeciwpełzające.
  • Stabilna przy wibracjach, przeznaczona do zapełniania szczelin.
  • Bardzo wysoka przewodność cieplna; 3,40 W/m.K. Szeroki zakres temperatury pracy: -50st.C do +180st.C.
  • Niska toksyczność. Małe straty masy przy odparowaniu.

Karty techniczne produktu:
HTCPX (tds) Ściągnij
048-HTCPX-SDS521 (msds) Ściągnij